Selasa, 26 Februari 2013

Gambar Dragon Warrior
ID Dragon Warrior


  • Prajurit Naga

1. An Xio Da
2. Tian Lo
3. Wang Mei Han
4. Ouw Yang Ling
5. Lu Zhi Wan
6. Ouw Yang Kun
7. Taliku (Bayi Naga)
8. Taliku (Naga Tempur)
9. Taliku (Raja Naga)
10. Taliku (Dewa Naga)
11. Taliku Duplikat (Dewa Naga)
12. Mulato (Bayi Naga)
13. Mulato (Naga Tempur)
14. Mulato (Raja Naga)
15. Mulato (Dewa Naga)
16. Mulato Duplikat (Dewa Naga)
17. Kafu (Bayi Naga)
18. Kafu (Naga Tempur)
19. Kafu (Raja Naga)
20. Kafu (Dewa Naga)
21. Kafu Duplikat (Dewa Naga)
22. Dainase (Bayi Naga)
23. Dainase (Naga Tempur)
24. Dainase (Raja Naga)
25. Dainase (Dewa Naga)
26. Dainase Duplikat (Dewa Naga)
27. Milla (Bayi Naga)
28. Milla (Naga Tempur)
29. Milla (Raja Naga)
30. Milla (Dewa Naga)
31. Milla Duplikat (Dewa Naga)
32. Qiu Pi (Bayi Naga)
33. Qiu Pi (Naga Tempur)
34. Qiu Pi (Raja Naga)
35. Qiu Pi (Dewa Naga)
36. Qiu Pi Duplikat (Dewa Naga)

  • 12 Naga Bintang
37. Naga Singa (Naga Tempur)
38. Naga Singa Gelap (Naga Tempur)
39. -
40. -
41. Naga Pemanah (Naga Tempur)
42. -
43. Naga Pemanah Jahat (Naga Tempur)
44. Naga Pemanah (Bayi Naga)
45. -
46. -
47. -
48. -
49. -
50. -
51. Naga Kepiting (Naga Tempur)
52. -
53. Naga Kepiting (Bayi Naga)
54. -
55. -
56. -
57. -
58. -
59. -
60. Naga Kembar (Bayi Naga)
61. Naga Langit (Naga Tempur)
62. -
63. -
64. Naga Bintang (Naga Tempur)
65. -
66. -
67. Naga Botol (Bayi Naga)
68. -
69. Naga Botol (Naga Tempur)
70. Naga Mozaik (Naga Tempur)
71. -
72. -
73. -
74. Naga Sapi (Naga Tempur)

  • Para penghuni Dunia Naga Tempur
75. -
76. -
77. -
78. -
79. Naga Burung Gagak (Bayi Naga)
80. Naga Burung Gagak (Naga Tempur)
81. Naga Burung Gagak (Raja Naga)
82. Naga Kristal (Naga Tempur)
83. Naga Xi Ha (Naga Tempur)
84. Naga Xi Ha (Bayi Naga)
85. -
86. Naga Induk (Naga Tempur)
87. -
88. -
89. -
90. Kakak Naga Kecil (Bayi Naga)
91. -
92. Naga Burung Api (Naga Tempur)
93. -
94. Naga Gunung Api (Naga Tempur)
95. -
96. -
97. -

  • 4 Dewa Naga
98. Dewa Naga Dari Timur (Raja Naga)
99. Dewa Naga Laut (Raja Naga)
100. Dewa Naga Bumi (Raja Naga)
101. Dewa Naga Tianshan (Raja Naga)

  • Naga Kegelapan
102. Naga Hitam (Raja Naga)

  • 6 Jendral Kegelapan
103. -
104. -
105. -
106. -
107. Tangan Hitam Getaran (Raja Naga)
108. -